COVID-19: Wellbe volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van COVID-19. Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde).

Werkgevers

Ziekteverzuimdienstverlening

Ziekteverzuim-dienstverlening

Bij Wellbe kunnen zij terecht voor ziekteverzuimbegeleiding en -advisering die naadloos aansluit op hun eigen activiteiten.

Gezondheidsgerichte arbodienstverlening

Gezondheids-gerichte arbo-dienstverlening

Registratie, begeleiding en preventie van ziekteverzuim vormen een belangrijk onderdeel van moderne arbozorg, maar er is meer.

Specialistisch advies

Naast de reguliere arbodienstverlening biedt Wellbe ook specialistische arbodienstverlening.

Over ons

Wellbe geeft advies over arbeid en gezondheid aan werkgevers, werknemers en zelfstandigen. We richten ons op het optimaal functioneren van mensen in hun werk. Wellbe wil bedrijven die begrijpen dat human capital de belangrijkste factor is voor succes, ondersteunen bij het gezond maken en houden van hun mensen. 

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@wellbe.work