Ziekteverzuim

Onze dienstverlening gericht op ziekteverzuim

Heeft u interesse in (onderdelen van) onze dienstverlening gericht op ziekteverzuim:

  • verzuimbegeleiding,
  • verzuimpreventie,
  • verzuimregistratie,
 

neemt u dan contact met ons op, om de mogelijkheden en onze toegevoegde waarde voor uw organisatie te bespreken.

Belang van werkgever en medewerkers

Het laag houden of terugdringen van ziekteverzuim is in het belang van de werkgever en medewerkers. Verzuim leidt immers niet alleen tot directe kosten van ziekengeld en vervanging, maar kan ook leiden tot productiviteitsverlies, imagoverlies, een hogere werkdruk voor andere medewerkers en vermindering van werkplezier. Frequent en langer durend verzuim kunnen leiden tot nieuw verzuim bij andere medewerkers en zo kan een hoog verzuimpercentage zichzelf in stand houden. Belangrijk is om dit voor te zijn of om dit te verhelpen. 

Persoonsgerichte benadering

De ervaring leert dat de meeste medewerkers wel willen werken als ze zich daartoe in staat voelen. Bij ziekteverzuim kiest Wellbe daarom voor een persoonsgerichte benadering, waarbij per medewerker de individuele belemmeringen en mogelijkheden om te werken in kaart worden gebracht. Als sprake is van een lichamelijke of psychische aandoening bevordert de bedrijfsarts een tijdige behandeling door de huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere hulpverlener. Door een persoonsgerichte benadering voorkomt Wellbe onnodig verzuim, maar ook overbelasting van de medewerker, waardoor het verzuim langer duurt. 

Duurzame oplossingen

Bij werk-gerelateerde gezondheidsklachten is er meestal sprake van een combinatie van oorzaken en bespreekt de bedrijfsarts met de medewerker en leidinggevende de mogelijkheden om de werkwijze en/of de werkomstandigheden aan te passen. Ook beschikt Wellbe over een netwerk van in arbeid gespecialiseerde psychologen en coaches, die de medewerker kunnen helpen om zijn of haar werk- of leefwijze aan te passen. Bij werk-gerelateerde gezondheidsklachten is de bedrijfsarts zowel gericht op de mogelijkheden van werkhervatting op de korte termijn, als op het voorkomen van terugval op de langere termijn.

Verzuimpreventie en -registratie

Ziekteverzuim hangt samen met het personeelsbeleid in een organisatie en kan voor een belangrijk deel worden voorkomen. Onder andere door:

  •     een goed verzuimbeleid, dat helder en transparant is en waarvan iedereen op de hoogte is;
  •     het herkennen van, en reageren op, vroege signalen van dreigend verzuim;
  •     het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving, waarin werknemers serieus worden genomen.

Een goed ziekteverzuimbeleidsplan bestaat uit drie onderdelen:

  •     preventief beleid, ter verbetering van de verdeling tussen werkbelasting en belastbaarheid van personeel;
  •     curatief beleid, ter bevordering van het herstel van personeel en spoedige werkhervatting;
  •     een goede registratie en administratie.

Onze bedrijfsartsen adviseren u over een effectieve inhoud en uitvoering van het verzuimbeleid. Zij zijn opmerkzaam op trends in het verzuim en analyseren hiertoe de verzuimcijfers. Trends in het verzuim bespreken zij met de leidinggevende of werkgever zodat de organisatie kan bijsturen.

Een goede verzuimregistratie vormt de basis voor een doelmatig verzuimbeleid. U kunt de verzuimregistratie zelf regelen (maatwerk ziekteverzuimdienstverlening), of door Wellbe laten verzorgen (integrale ziekteverzuimdienstverlening).

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@wellbe.work