Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Wettelijke verplichtingen

De Arbowet verplicht werkgevers om een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit te voeren. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten werknemers de mogelijkheid hebben om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. Het recht van werknemers om een PAGO te ondergaan, beperkt zich tot de risico’s die worden beschreven in de RI&E. In de regel is deelname aan een PAGO voor werknemers vrijwillig. Soms verplicht de wet werknemers tot deelname aan een PAGO (het gezichtsvermogen van beroepschauffeurs moet bijvoorbeeld regelmatig worden onderzocht), of is deelname aan een PAGO afgesproken in de CAO.

U kunt de RI&E zelf uitvoeren en het Plan van Aanpak zelf opstellen, wij kunnen u hierbij adviseren, of u kunt deze activiteiten aan ons uitbesteden. Ook de uitvoering van het PAGO kunnen wij voor u verzorgen. Een RI&E, Plan van Aanpak en PAGO van Wellbe voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@wellbe.work