Re-integratie

Duidelijke en activerende aanpak

In geval van langer durend verzuim vergt een terugkeer naar de werkplek meestal extra aandacht. Het werk van de terugkerende medewerker:

  •     kan zijn blijven liggen en zich hebben opgestapeld, waardoor overbelasting op de loer licht;
  •     kan zijn overgenomen door collega’s of een vervanger, die het werk te snel, of juist niet, willen overdragen;
  •     kan zijn veranderd, bijvoorbeeld omdat een nieuwe softwareapplicatie is ingevoerd.  
 

Ook kunnen collega’s verwachten dat de terugkerende medewerker het werk op dezelfde wijze als voorheen zal oppakken, terwijl juist met de bedrijfsarts en leidinggevende is afgesproken, dat de hoeveelheid werk of werkwijze tijdelijk of structureel worden aangepast. Ook kan het nodig zijn om de werkplek tijdelijk of structureel aan te passen.   

Een succesvolle re-integratie vergt een duidelijke aanpak, waarin de medewerker en leidinggevende zich kunnen vinden en die helder gecommuniceerd wordt met naaste collega’s van de medewerker. Om de kans op succes van de re-integratie te optimaliseren, kiezen onze bedrijfsartsen voor een persoonsgerichte benadering, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de organisatie.  

De bedrijfsartsen van Wellbe kiezen voor een activerende aanpak, omdat werk kan bijdragen aan het herstel. Dit betekent dat niet met re-integratie wordt gewacht, totdat de medewerker volledig herstel is, maar dat het werk juist wordt ingezet om naar een zo volledig mogelijk herstel toe te werken.

Betrokkenheid van de bedrijfsarts bij de re-integratie is van belang, om de medewerker te steunen en stimuleren, en om het risico op overbelasting en terugval zo klein mogelijk te maken. 

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@wellbe.work