Open spreekuur

Open spreekuur

In de Arbowet is geregeld dat de werkgever ervoor moet zorgen dat iedere werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken met vragen over zijn/ haar gezondheid in relatie tot het werk. Dit kan ook als de werknemer nog geen gezondheidsklachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een anoniem spreekuur, zonder dat de werkgever daarover hoeft te worden ingelicht.

Voor een afspraak met de bedrijfsarts voor een open Arbeidsgezondheidskundig Spreekuur kunnen werknemers rechtstreeks contact opnemen met Wellbe. 

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@wellbe.work