Arbozorg op basis van het Eigen Regiemodel

Arbozorg op basis van het Eigen Regiemodel

Het Eigen Regiemodel houdt in dat de werkgever zelf in de gaten houdt wanneer hij in actie moet komen volgens de WVP. De leidinggevende speelt hierin een cruciale rol. Ook de juridische eindverantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. Deze zorgt zelf voor een verzuimsysteem waarin alle administratie bij wordt gehouden. Hij bepaalt binnen de wettelijke kaders zelf wanneer een medewerker wordt uitgenodigd voor het spreekuur en doet deze uitnodiging ook zelf. 

Een groot voordeel van het Eigen Regiemodel is dat de organisatie maximale invloed kan uitoefenen op het verzuim, doordat zij zelf alle onderdelen van het verzuimproces regelt en bewaakt.  Voorwaarde is wel dat de leidinggevenden en P&O over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven. Daarnaast moeten werknemers het eens zijn met de keuze voor deze regeling. Vaak wordt de personeelsvertegenwoordiging of OR hier dan ook bij betrokken.

De gemiddelde kosten van arbodienstverlening volgens het Eigen-Regiemodel komen door de gerichte inzet van professionals vaak lager uit dan dat momenteel bij veel andere dienstverleningsconcepten het geval is.

Wellbe kan organisaties ook volledig ontzorgen op het gebied van registratie, begeleiding en preventie van ziekteverzuim. In dat geval levert Wellbe niet alleen de bedrijfsgeneeskundige zorg (bedrijfsarts en/of casemanager) maar verzorg Wellbe ook de verzuimregistratie via een gecertificeerd online systeem. Voor organisaties is hiervan het voordeel dat zij van een geavanceerd ziekteverzuimregistratiesysteem gebruik kunnen maken, zonder dat zij dit zelf hoeven aan te schaffen, of hier kennis over in huis hoeven te hebben.

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@wellbe.work